PREZENTARE

 

Fauna cuprinde specii de interes cinegetic dintre amintim: mistreţi, căprioare,  fazani, iepuri de câmp, fazani. Nu lipsesc nici şoarecii de câmp, hârciogii, ciocârliile, ciocănitorile, mierlele, privighetorile sau graurii.