PREZENTARE

 

Clima comunei este continentală sud-estică, cu o amplitudine termică de 22-28°C. Temperatura media anuală este de 11°C, iar precipitaţiile anuale sunt cuprinse între 350 şi 600 mm pe metru pătrat. În comună bat crivăţul, austrul şi băltăreţul.