PREZENTARE

 

Aşezată în sudul judeţului Călăraşi, în Câmpia Bărăganului Mostiştei, comuna Dorobanţu este situată la 36 de km de reşedinţa de judeţ şi la 35 de km de oraşul Olteniţa. Având o populaţie totala de 3480 de locuitori, localitatea are în componenţă trei sate: Dorobanţu, Vărăşti şi Boşneagu. Se învecinează la est cu comuna Ciocăneşti, la sud cu lunca Dunării, la vest cu comuna Mănăstirea, de care este despărţită prin valea Mostiştei, iar la nord cu comuna Ulmu. Din punct de vedere etnic populaţia este împărţită în 3304 români şi 176 de romi. Religia dominantă este cea creştin-ortodoxă, există însă şi un număr de 45 de locuitori adventişti şi 30 penticostali.

Raportat la marile unităţi de relief, comuna este situată pe terasele Dunării. Satele Dorobanţu si Vărăşti sunt situate pe terasa I – Călăraşi, cu altitudine de 21 m, iar satul Boşneagu pe terasa a II - a – Corabia, cu altitudine de 35m.

Căi de acces

Comuna este traversată de drumul naţional 31, Bucureşti-Olteniţa-Călăraşi, şi drumul judeţean 304.

Infrastructură

Comuna nu dispune de reţea de alimentare cu apă potabilă sau de reţea de canalizare iar, in ceea ce priveşte drumurile, doar o parte sunt pietruite. Gradul de dotare al locuinţelor este scăzut.

În Dorobanţu funcţionează un dispensar şi o farmacie. Asistenţa medicală este asigurată de un medic şi un asisitent medical. Din punct de vedere al instituţiilor de cultură, localitatea dispune doar de o bibliotecă comunală.

Sectorul educaţiei este reprezentat de 6 unităţi de învăţământ, unde sunt înscrişi 384 de copii, din care: preşcolari – 121 şi elevi – 263. Procesul de învăţământ se desfăşoară numai în limba română iar activitatea didactică şi pedagogică este asigurată de 28 de cadre didactice.

Activitatea sportivă este desfăşurată prin intermediul asociaţiei „ATLETIC DOROBANŢU”.