PREZENTARE

 

Componenţa: Cormaia, Valea Borcutului şi oraşul reşedinţă – Sângeorz Băi;

Suprafaţa: 146, 4 kmp;

Căi de acces: DN 17 D;

 
Oraşul este situat în amonte de Someşul Mare, în partea de sud a Munţilor Rodnei (Carpaţii Orientali), într-o zonă deluroasă. Faţă de municipiul Bistriţa este situat la 50 km nord-est.


Scurt istoric:

Localitatea a fost menţionată documentar în anul 1770, iar ca staţiune balneară se conturează abia la începutul secolului XX. A devenit oraş abia în 1960, când capătă noi valenţe prin construirea unor mari hoteluri şi a mai multor locaţii de cultură şi administraţie dar şi sociale.

Infrastructura:

  • - oraşul este electrificat în totalitate, cu posibilitatea extinderii reţelei;
  • - comunicarea se realizează prin telefonie fixă şi mobilă dar şi prin internet;
  • - alimentarea cu apă este realizată în Sângeroz Băi şi Valea Borcutului, mai puţin în Cormaia;
  • - reţeaua de canalizare este realizată în proporţie de 40 %;
  • - există staţie de cale ferată pe raza oraşului;
  • - drumurile orăşeneşti sunt asfaltate pe o lungime de cca. 16 km; sunt necesare investiţii în modernizarea drumurilor;