Informatii Agricultura

Realizarile din agricultura in perioada 2005 – 2006 raportate la Programul de Guvernare pentru agricultura si dezvoltare rurala


1

Finalizarea reformei proprietatii funciare

- Legea 247/ 2005 de retrocedare integrala a terenurilor agricole si forestiere
- Regulamentele de aplicare a legii 247/ 2005
- Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
- Crearea conditiilor pentru ca terenurile ADS sa treaca in proprietatea primariilor

2

Stimularea transformarii gospodariei taranesti in ferme agricole familiale cu caracter comercial (formarea clasei de mijloc in spatiul rural)

- Programul Fermierul
- Absorbtia fondurilor SAPARD cu 5 luni inainte de termenul limita
- Renta Viagera Agricola (legislatie, norme de aplicare, infiintarea Oficiului National de Renta Viagera Agricola)
- Subventii pentru dotarea cu tractoare, masini agricole, aparate de muls, motocositoare, tancuri de racire
- Programul Animale de Rasa (credite pe termen lung pentru achizitia de animale de rasa)

3

Alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producatorilor agricoli

- Echilibrarea raportului dintre sectorul vegetal si sectorul zootehnic (de la 2:1 in 2005, la 1:1 in 2006)
- Introducerea modelului european de subventionare (pe suprafata, respectiv pe cap de animal)
- Sustinerea culturilor cu cota de productie U.E.

4

Sprijinirea valorificarii productiei agricole prin masuri de piata

- Crearea Consiliilor de Produs ca organisme de reglare a filierelor de produs
- Introducerea mecanismului de interventie pe piata cerealelor
- Legislatia grupurilor de producatori si demararea finantarii acestora
- Sustinerea exporturilor competitive (vin, grau)
- Introducerea certificatelor de depozit, a certificatelor de import-export si garantii

5

Dezvoltarea si modernizarea satelor

- absorbtia tuturor fondurilor SAPARD, cu reprezentarea puternica a masurilor de infrastructura rurala
- 60% din fondurile SAPARD au fost contractate in 2005-2006, iar 40% in 2002-2004
- Media lunara a nr. de proiecte SAPARD depuse in perioada 2005-2006 fata de 2002-2004 a fost de 3 ori mai mare pe masura 1.1., de 10 ori mai mare pe masura 3.1. si de 7 ori mai mare pe masura 3.4.

6

Dezvoltarea pisciculturii

- crearea Autoritatii Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, ca entitate unica pentru stabilirea politicilor in domeniu
- sprijinirea crearii asociatiilor de pescari
- trecerea de la sistemul de concesionare a resursei piscicole la sistemul de cota transferata asociatiilor de pescari

7

Gestionarea durabila a padurilor

- Legea de administrare a padurilor, prin care fiecare suprafata de padure a intrat in circuitul de paza silvica
- Modificarea Legii vanatorii, prin care se permite crearea fondurilor de vanatoare private si se dau bani proprietarilor privati de paduri aflate in cadrul fondurilor de vanatoare
- Intarirea capacitatii de control a ministerului, prin inasprirea legislatiei silvice si suplimentarea personalului de control
- Demararea actiunii de impadurire a suprafetelor degradate si de plantare a perdelelor forestiere
- Sprijin financiar pentru asociatiile de proprietari si proprietarii de paduri

8

Reforma institutionala

- Crearea celor doua agentii de plati care vor derula fondurile europene dupa 1 ianuarie 2007 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit)
- Infiintarea Departamentului de Administrare a Cotelor de Lapte si realizarea inscrierii in cota de lapte a fermierilor
- Infiintarea Biroului Unic Fermierul
- Intarirea capacitatii institutionale a Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare
- Restructurarea Societatii Nationale de Imbunatatiri Funciare