Garantii si Drepturi


Investitorii nerezidenti in Romania au dreptul de a transfera in strainatate fara nici un fel de restrictii, dupa plata impozitelor si taxelor legale urmatoarele venituri, in valuta liber convertibila:
     - dividendul sau beneficial obtinut de la o societate comerciala,  persoana juridical romana, in cazul in care sunt actionari sau asociati;
     - venitul obtinut in cazul unei asociatii in participatiune, precum si veniturile obtinute din vanzarea actiunilor sau partilor sociale;
     - sumele obtinute din lichidarea unei societati comerciale, potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale potrivit procedurii falimentului, sau Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile ulterioare;
     - sumele obtinute cu titlu de despagubiri, ca urmare a unei exproprieri sau aplicarii unei alte masuri cu efect echivalent;
     - alte venituri, conform formei de realizare a investitiei;

Investitorii nerezidenti din Romania beneficiaza de drepturi speciale prevazute de legislatia Romana in vigoare sau a acordurilor bilaterale de protejare a investitiilor sau a altor legi in vigoare

In cazul in care un accord bilateral de promovare si protejare reciproca a investitiilor, ratificat potrivit legii, ori alta lege ar indreptati un investitor – persoana fizica sau juridical nerezidenta – la un tratament mai favorabil decat cel prevazut prin Legea nr.241/1998, investitorul in cauza va beneficia de acel tratament.