Interviu cu primarul comunei Pausesti - judetul Valcea, dl. Gheorghe Pârvulescu

            Comuna Păuşeşti este situată în regiunea subcarpatică a Olteniei, în partea central vestică a judeţului Vâlcea pe traseul drumului judeţean 646 B ce străbate localitatea de la Nord la Sud legând-o în partea de Nord de drumul judeţean DN67 (RM. Vâlcea-Tg.Jiu), iar in partea de Sud de drumul judeţean DJ 646 (Băbeni Tomşani). Se află la o distanţă de 35 km vest de Rm. Vâlcea, 20 km este de oraşul Horezu, 4 km nord de staţiunea Băile Govora, iar în partea de sud la o distanţă de 20 km de oraşul Băbeni.
            Prin aşezarea geografică şi structura geologică specifică zonei, comuna Păuşeşti are un relief subcarpatic accidentat, dealuri cu denivelări, văi de tip torenţial cu versanţi expuşi eroziunii şi alunecări de teren. Torenţii şi vâlcelele de pe versanţi se adună în pârâul Otăsău, apa cea mai importantă, care izvorăşte din masivul Căpăţânei – Muntele Builă şi străbate comuna de la Nord la Sud. Se învecinează cu următoarele localităţi: la nord de comuna Pietrari, la sud de comuna Frânceşti, la est cu oraşul Băile Govora şi Comuna Stoeneşti, iar la vest cu comuna Tomşani.
            Comuna Păuşeşti este alcătuită din 8 localităţi (Văleni, Şoliceşti, Barcanele, Păuşeşti, Otăsău, Cernelele, Şerbăneşti, Buzduganu) aşezate de-o parte şi de alta a pârâului Otăsău, sub formă tentaculară.
            Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii sociale şi culturale:

  1. 2 cămine culturale şi o casă de cultură, 5 biserici din care 2 declarate monumente istorice, 3 şcoli cu grădiniţe, dispensarul uman, centrala telefonică digitală şi biblioteca comunală.
  2. Casa de cultură, în incinta căreia funcţionează o bibliotecă, un cinematograf, o sală de spectacole, sală de club, un muzeu sătesc, sala de şedinţe ş.a. a fost dată în folosinţă în anul 1984. Se organizează aici manifestări culturale: spectacole, baluri etc. Şcoala din localitatea Ursăreşti este una dintre cele mai vechi din împrejurimi, fiind ridicată în anul 1836.

            Prin drumul comunal DC 126 se asigură traseul turistic dintre staţiunea Băile Govora, Mănăstirea  „Dintr-un lemn” şi Mănăstirea „Surupatele”.
Comuna Păuşeşti acoperă o suprafaţă de 2175 ha, din care 298 ha intravilan. În cadrul intravilanului, clădirile cu destinaţie de locuinţe ocupă o suprafaţă de 231,27 ha, la un număr de 145 de locuinţe. Populaţia totală este de 3025 de locuitori, din care populaţia activă reprezintă 53%, populaţia sub 20 de ani – 20%, peste 60 de ani – 27%. Rata şomajului este de 4,9%.
Activitatea economică de bază se desfăşoară în agricultură: pomicultură, cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor; industria este reprezentată de SC Metcon SRL – cu activitate de prelucrare a lemnului; iar comerţul este reprezentat de agenţi economici cu activitate de comerţ cu amănuntul. Funcţionează în comună şi o asociaţia a crescătorilor de animale.
Ca resurse naturale, pe raza comunei există rezerve de ape termale, ape minerale, şi gaz metan, descoperite în urma unor prospecţiuni realizate de IFLGS Bucureşti. Resursele culturale sunt reprezentate de tradiţiile şi portul popular specific zonei. A intrat în tradiţie ca anual, de sărbătoarea Sinţilor Împăraţi Constantin şi Elena să se organizeze festivalul „Glasul Otăsăului”, care cuprinde pe lângă un concurs de interpretare muzică populară şi spectacole folclorice, expoziţii de artă populară, hore ş.a.

- Dle primar, vă rugăm să specificaţi care sunt domeniile în care sunt posibile, dar şi necesare, investiţiile în comuna dvs.?

- În coumuna Păuşeşti există reţea de apă potabilă pentru toate satele, reţea cablu TV, reţea de telefonie fixă digitală, reţea de telefonie mobilă cu acoperire integrală (Connex şi Orange) şi parţială (Zapp şi Cosmote), surse pentru investiţii în pomicultură, zootehnie, apicultură, agroturism şi forţa de muncă.
Există posibilitate de investiţii în amenajarea unui centru de colectare şi prelucrare fructe, posibilitate înfiinţării unei balastiere pe părâul Otăsău, 40 ha teren (proprietate privată) lângă staţiunea Băile Govora care îndeplineşte condiţiile înfiinţări unei zone de agrement, 1 ha teren intravilan (proprietate privată) la o distanţă de 500 m faţă de staţiunea Băile Govora care are toate utilităţile şi îndeplineşte condiţiile construirii unor cabane turistice.
De asemenea, zona în care este ampladată comuna este una meliferă, recomandată pentru investiţii în apicultură.
Principalele căi de comunicaţie sunt deteriorate, autoriatea locală are implementate proiecte de reabilitare drum comunal DC 126, pod din b.a. şi 2 punţi pietonale peste pârâul Otăsău (HG 577/1977 şi OG 7/2006).

- Consiliul local Păuşeşti este dispus la derularea în parteneriat public-privat a unora dintre investiţiile de mai sus?

- Principalul, şi singurul, actor de parteneriat din localitatea noastră este administraţia locală prin instituţia Primarului, reprezentată prin primar şi funcţionarii publici cu responsabilităţi în domeniu. Consiliul local este dispus la derularea în parteneriat public – privat a unora dintre investiţiile posibile.

- Apreciaţi că vă ajută SVS City Media pentru identificarea unor investitori, cum vedeţi, din punctul dvs de vedere serviciile noastre?

- Da, serviciile SVS City Media ne ajută pentru identificarea de parteneri şi investitori pentru comună. Pentru viitor, aceste servicii ne ajută la remarcarea comunei noastre în rândul administraţiilor locale din Romania şi la promovarea facilităţilor create de noi potenţialilor investitori.

Vă doresc mult succes în activitate şi vă mulţumesc pentru amabilitate.

Rodica Stoia, redactor şef, SVS City Media

 

 

[ alte stiri ]