Nevoia de informare şi informatizare în mediul rural românesc

După cum arată o serie de cercetări la nivel naţional şi european, comparativ cu ţările U.E., România se situează pe unul din ultimele locuri în privinţa multor indicatori referitori la condiţiile de viaţă ale populaţiei, iar mediul rural atârnă greu la balanţa nefavorabilă în cazul ţării noastre. Există însă în localităţile din România suficiente resurse naturale neexploatate, în special  din lipsă de fonduri, şi pentru promovarea cărora nu s-a acţionat suficient. Exploarea acestora ar duce la revigorarea vieţii economico-sociale în special în localităţile rurale din ţara noastră. Populaţia din mediul rural românesc numără aproape jumătate din populaţia ţării, respectiv peste 10 milioane persoane (47% din cele 21,7 milioane recenzate în luna martie 2002), din care 3,9 milioane populaţie activă. Se constată o  rămânere în urmă a localităţilor rurale în privinţa beneficierii de facilităţile tehnice, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din populaţia României nu are acces la acestea. În societăţile dezvoltate însă, apropierea satului de oraş, în privinţa confortului locuirii, a devenit atât de mare, încât percepţia tradiţională a rurarului, ca zonă slab dezvoltată, şi-a pierdut semnificaţia.

Compania SVS City Media oferă posibilitatea aşezărilor din România de a-şi prezenta oportunităţile de investiţii, potentialul natural si uman, în vederea dezvoltării lor socio-economice prin atragerea de investiţii străine. Din datele pe care le primim de la clienţii noştri din mediul rural reiese că există încă localităţi în ţara noastră care nu beneficiază de reţea de alimentare cu energie electrică sau în unele locuri aceasta nu acoperă integral localităţile,  foarte multe localităţi nu dispun de iluminat stradal, sunt necesare reabilitări şi modernizări ale drumurilor, ale clădirilor publice, sunt necesare investiţii în modernizarea tehnologiilor de lucru în agricultură, precum şi în exploatarea diverselor resurse naturale locale. De asemenea, există numeroase comune care nu au acces la reţele naţionale de telefonie sau de cablu tv., ca să nu mai vorbim de internet. La nivelul anului 2004, doar 4% din gospodăriile din mediul rural aveau acces la reţea de canalizare, iar 13% deţineau sistem propriu de canalizare şi doar 17% din gospodării erau racordate de reţea publică de alimentare cu apă. Pentru remedierea acestei situaţii, administraţiile locale trebuie să acţioneze în vederea atragerii unor fonduri externe sau a unor investitori, şi în realizarea unor investiţii în parteneriate public-private.

Activitatea economică de bază a locuitorilor din mediul rural românesc se desfăşoară în agricultură, în ramurile ei de bază: cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor. Aderarea la Uniunea Europeană impune trecerea de la practicarea unei agriculturi de subzistenţă la o agricultură eficientă. Cunoscut fiind faptul că puterea economică a ţăranilor (fermierilor) români nu face faţă unor investiţii majore în modernizarea tehnologiilor de lucru, se impun acţiuni sistematice şi susţinute de atragere a fondurilor externe sau a unor investitori. In acest sens, este necesar ca reprezentanţii aleşi ai comunităţilor rurale să-şi facă cunoscute realităţile locale, necesarul de investiţii, să acţioneze prin diverse forme şi metode moderne de prezentare a acestora, chiar prin sistemne electronice.

SVS City Media este una din societăţile care au înţeles această necesitate şi vine în întâmpinarea potenţialilor clienţi,  oferind această oportunitate tuturor administraţiilor locale încă din anul 2004, prin prezentarea necesarului de investiţii pe site-ul www.primariaonline.ro, precum şi prin editarea unor publicaţii în limba germană şi engleză, care sunt distribuite unor organizaţii  de afaceri din străinătate. Ţinând cont de faptul că rolul asistenţei tehnice şi consultantei este determinant pentru succesul fiecarei administraţii locale, compania SVS City Media oferă un nou produs: accesarea Fondurilor Structurale, care cuprinde şi întreaga consultanţă cu privire la eligibilitatea proiectului propus.

Se impune însă ca, la nivelul administraţiilor locale, să se acţioneze în vederea dotării cu sisteme moderne de lucru, să se asigure accesul la informaţii şi personal calificat în exploatarea acestora.

Rodica Stoia,
Redactor şef

[ stiri despre uniunea europeana ]