Agentii pentru Investitori


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov
(ADRBI)
este o institutie neguvernamentala, non profit si de utilitate publica, care este responsabila cu elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala si cu punerea in aplicare a Programelor destinate dezvoltarii regiunii. ADRBI si-a inceput activitatea la data de 1 iulie 1999, fiind organismul care pune in aplicare deciziile Consiliului pentru Dezvoltare regionala Bucuresti-Ilfov.
http://www.adrbi.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

se implica permanent în procesul de sprijinire a afacerilor care se deruleaza în Regiunea V Vest , actioneaza în vederea cresterii prosperitatii si a încurajarii investitiilor, si se angajeaza în procesul de restructurare industriala si de creare de noi locuri de munca. Succesul activitatilor sale a transformat Regiunea V Vest în regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România, in contextul localizarii sale în vestul tarii.
http://www.adr5vest.ro/

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Agentia a fost infiintata in 1999 si are ca misiune dezvoltarea politicilor regionale, reducerea saraciei, sprijinirea dezvoltarii economice si a infrastructurii pentru a permite alinierea la standardele europene privind regiunile. Ulterior, a devenit una dintre principalele unitati de implementare a proiectelelor PHARE. Website-ul incearca sa raspunda nevoii de informare a grupurilor tinta: avem informatii despre fonduri nerambursabile pentru institutii publice si ONG-uri, date despre credite bancare pentru IMM-uri si sfaturi privind înfiintarea unei firme, informatii si imagini ale regiunii pentru potentialii investitori si turisti precum si o prezentare a traditiilor culturale, rurale si sociale.
http://www.adrnordest.ro/

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est a fost creata cu scopul de a contribui la facilitarea absorbtiei fondurilor de tip structural la nivelul celor sase judete componente ale Regiunii (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea), atat prin activitatea de promovare a identitatii regionale cat si prin administrarea programelor europene care fac parte din strategia de pre-aderare elaborata de Uniunea Europeana. Agentia este organizata si functioneaza in conditiile legii 21/1924, in conformitate cu prevederile statutului de organizare si functionare aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala si cu prevederile legii 151/1998. Agentia este un organism non-guvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale, cooperand in acest sens cu agentii similare din tara si strainatate, Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, autoritati locale, intreprinderi, centre de cercetare, universitati, precum si alte structuri implicate in acest domeniu.
http://adr.ong.ro/indexrom.htm

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Site-ul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia In paginile acestui site dorim sa va prezentam potentialul incredibil al acestei regiuni, atat pentru cei care doresc sa viziteze zona, cat si pentru cei ce intentioneaza sa investeasca aici sau sa locuiasca in aceasta parte a României. Veti gasi informatii utile despre oportunitati de finantare, despre proiectele PHARE deja finantate, despre Planul de Dezvoltare Regionala elaborat împreuna cu partnerii nostri locali si interationali.
http://www.adrmuntenia.ro/

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
ADR Nord-Vest este organul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Responsabilitatile agentiei:

  • Diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
  • Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, în scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;
  • Stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala a acestora, în scopul realizarii unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte . http://www.nord-vest.ro/

Agentia de dezvoltare Centru
Din punct de vedre administrativ, Regiunea CENTRU este formata din sase judete: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, care cuprind 50 de orase (din care 14 municipii) si 334 comune. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru exista pentru a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei. 
http://www.adrcentru.ro/

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest
Misiunea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala este de a facilita si de a promova dezvoltarea regiunii SV Oltenia, prin implementarea strategiei de dezvoltare indicata de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si de Partenerii Regionali, ca si a politicii de dezvoltare nationala a carei implementare este descentralizata la nivelul structurilor regionale.
Principalul tel îl constituie atragerea resurselor din afara regiunii, ca si intensificarea utilizarii resurselor locale, în scopul de a îmbunatati calitatea vietii si coeziunea sociala a comunitatilor locale din Oltenia, si pentru cresterea competitivitatii în general a economiei regionale.
http://www.adroltenia.ro/newro/indexu.php?cod=0