Sprijin pentru fermieri

Schema de Plată Unică pe Suprafaţă
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană intervin schimbări în modul de acordare a sprijinului financiar pentru fermieri: sistemul plăţilor directe este înlocuit de acordarea de sume uniforme, pe hectar de teren agricol eligibil. Pentru obţinerea acestei sume este nevoie ca fermierii să întrunească condiţiile de eligibilitate şi să înainteze o cerere de subvenţie.

Fermele care pot primi bani prin această Schemă trebuie să utilizeze o suprafaţă de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha, suprafaţă care nu poate fi formată din parcele mai mici de 0,3 ha. De asemenea, pentru a primi plăţile directe, fermierii trebuie să respecte unele standarde referitoare la sănătatea publică, bunăstarea animalelor şi mediul înconjurător. În cazul agricultorilor care nu respectă respectivele standarde, plăţile directe aferente anului când s-au constatat abaterile pot fi reduse sau chiar anulate.

Metodologia de aplicare a Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă
Banii ce vor fi acordaţi prin intermediul Schemei vor fi gestionaţi de Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  
Ministerul Agriculturii va pre-finanţa plăţile directe către fermieri, astfel încât aceştia să beneficieze cât mai repede de sprijinul financiar comunitar, iar fondurile europene să fie absorbite la nivel maxim. Ordonanţa de urgenţă instituie o nouă poziţie în cadrul bugetului MAPDR - "Transferuri aferente fondurilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală FEGA şi FEADR".  Banii alocaţi pentru acest capitol nu vor fi folosiţi numai pentru prefinanţarea necesară demarării rapide a plăţilor directe către fermieri. Proiectele de dezvoltare rurală finanţate prin PAC din Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală au nevoie de cofinanţare, într-un sistem asemănător cu cel al SAPARD.

Cererile pentru primirea sprijinului pe hectar se depun până la finele lunii mai 2007 la centrele locale sau judeţene ale APIA. Se preconizează ca banii să ajungă la beneficiari la finalul anului, şi ei se acordă prin virament bancar, deci este foarte important ca agricultorii care ii solicită să aibă deschis un cont bancar.

Criterii practice
Obţinerea plăţilor directe la hectar este condiţionată de respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu, aşa cum sunt acestea definite prin Ordinul comun nr. 791/1381/2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1043/29 decembrie 2006.

Conform acestui act normativ există cinci standarde care cuprind 11 reguli obligatorii:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
1. Pe timpul iernii, terenul arabill trebuie să fie acoperit de culturile de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei;
2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
3. Se menţin traseele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:
4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi suprafaţă mai mult de doi ani consecutivi;
5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă numai cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:
6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitioare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului:
7. Nu este permis suprapăşunatul pajiştilor permanente;
8. Arderea pajiştilor permanente este permisă numai cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenul arabil;
10. Prevenirea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile arabile, în special pe cele care nu mai sunt exploatate pentru producţie;
V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente pe pajişti permanente:
11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional existente la data de 1 ianuarie 2007.

Condiţiile de mai sus sunt obligatorii pentru toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent dacă fermierul solicită sprijin pentru toate parcelele sau numai pentru o parte. Controlul respectării Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu de către fermieri se face prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control, gestionat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Politica Agricolă Comună
Potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă aprobate de guvern în 13 septembrie 2006 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) este împuternicit să gestioneze fondurile din Politica Agricolă Comună a UE. Ministrul Gheorghe Flutur a precizat cu această ocazie că în următorii ani România va primi de la Uniunea Europeană 12 miliarde de euro din care plăţile directe vor reprezenta cca. 5 miliarde de euro iar fonduri pentru dezvoltarea rurală circa 7 miliarde euro.
"În mecanismul european, aşa cum a fost la SAPARD, mai întâi pune România fondurile şi, la sfârşitul anului viitor, vom primi aceste fonduri de la Uniunea Europeană", a explicat ministrul Gheorghe Flutur. Astfel, România va pre-finanţa plăţile unice pe suprafaţă către fermierii români. Banii vor fi recuperaţi integral la începutul lui 2008, din FEGA.

Cheltuirea banilor din cele două fonduri constituite în cadrul Politicii Agricole Comune, respectiv FEGA şi FEADR, se va realiza prin intermediul celor două agenţii de plăţi în agricultură - Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cazul Fondului European de Garantare Agricolă, şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pentru Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală.

Primele cereri de finanţare din fondurile structurale vor putea fi depuse după aprilie 2007. Conform estimărilor guvernului, cel tarziu în luna mai, cererile
de proiecte îşivor urma cursul normal: beneficiarii vor depune cererile de
finanţare, proiectele vor fi analizate şi apoi selectate şi aprobate, se vor semna
contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi şi apoi va avea loc implementarea propriu-zisă a proiectelor.

Sursa: Periodicul 'Afacerea' şi www.infoeuropa.ro