Navigare rapida pe judete

Urmareste ultimele primarii inscrise

Loc. Stangaceaua - Jud. Mehedinti
Loc. Grozesti - Jud. Mehedinti
Loc. Barbatesti - Jud. Gorj
Loc. Vladimir - Jud. Gorj
Loc. Aninoasa - Jud. Gorj
Loc. Turburea - Jud. Gorj
Loc. Stoina - Jud. Gorj
Loc. Danciulesti - Jud. Gorj
Loc. Tantareni - Jud. Gorj
Loc. Stejari - Jud. Gorj
Loc. Cruset - Jud. Gorj
Loc. Goicea - Jud. Dolj
Loc. Bistret - Jud. Dolj
Loc. Birca - Jud. Dolj
Loc. Urzicuta - Jud. Dolj
Loc. Giurgita - Jud. Dolj
Loc. Tuglui - Jud. Dolj
Loc. Cerat - Jud. Dolj
Loc. Calopar - Jud. Dolj
Loc. Malu Mare - Jud. Dolj
Loc. Draghiceni - Jud. Olt
Loc. Radovan - Jud. Dolj
Loc. Vartop - Jud. Dolj
Loc. Bucovat - Jud. Dolj
Loc. Gangiova - Jud. Dolj
Loc. Intorsura - Jud. Dolj
Loc. Varvoru de Jos - Jud. Dolj
Loc. Silistea Crucii - Jud. Dolj
Loc. Vela - Jud. Dolj
Loc. Brastavatu - Jud. Olt
Loc. Orlea - Jud. Olt
Loc. Coteana - Jud. Olt
Loc. Otesani - Jud. Valcea
Loc. Dragoesti - Jud. Valcea
Loc. Gircov - Jud. Olt
Loc. Deveselu - Jud. Olt
Loc. Vadastrita - Jud. Olt
Loc. Stefan cel Mare - Jud. Olt
Loc. Radomiresti - Jud. Olt
Loc. Grojdibodu - Jud. Olt
Loc. Draganesti de Olt - Jud. Olt
Loc. Sopot - Jud. Dolj
Loc. Secu - Jud. Dolj
Loc. Melinesti - Jud. Dolj
Loc. Goiesti - Jud. Dolj
Loc. Dragotesti - Jud. Dolj
Loc. Bralostita - Jud. Dolj
Loc. Simnicu de Sus - Jud. Dolj
Loc. Scaiesti - Jud. Dolj
Loc. Farcas - Jud. Dolj
Loc. Grecesti - Jud. Dolj
Loc. Cernatesti - Jud. Dolj
Loc. Argetoaia - Jud. Dolj
Loc. Voineasa - Jud. Olt
Loc. Ganeasa - Jud. Olt
Loc. Gradinari - Jud. Olt
Loc. Dobretu - Jud. Olt
Loc. Carlogani - Jud. Olt
Loc. Barza - Jud. Olt
Loc. Stoicanesti - Jud. Olt
parteneri primariaonline
partener primariaonline

Institutii si alte organisme ale UE

Uniunea Europeana (UE) este unica. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru ca tarile membre UE raman natiuni suverane independente. UE nu se incadreaza nici in tiparul de organizatie interguvernamentala, cum sunt Natiunile Unite, deoarece tarile membre isi reunesc o parte a suveranitatii – si obtin, in acest mod, o influenta si o putere colectiva mult mai mare decat in cazul in care ar actiona pe cont propriu.
In practica, prin reunirea suveranitatii se intelege ca statele membre deleaga anumite puteri de decizie unor institutii comune pe care le-au creat, astfel incat deciziile cu privire la probleme specifice de interes comun sa poata fi adoptate in mod democratic, la nivel european.
Exista trei institutii de decizie principale:

1. Parlamentul European (PE), care reprezinta cetatenii UE si este ales direct de catre acestia;

Organizarea Parlamentului European
Parlamentul isi desemneaza dintre membrii sai presedintele si biroul.
Membrii Parlamentului european sunt alesi din 1979 prin vot universal direct in baza Actului pentru alegerea reprezentantilor in Parlament prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976.
Alegerile trebuie sa aiba loc in cursul unei perioade unice pentru toate statele membre, insa reprezentantii nu sunt inca alesi dupa o procedura uniforma pentru toate statele membre.
Pana cand o asemenea procedura universala va fi elaborata de Parlamentul European, procedura electorala ramane reglementata de legislatiile nationale.
Absenta unei proceduri uniforme interzice P.E. sa acorde ajutoare financiare partidelor politice in rambursarea cheltuielilor de companie electorala.
Numarul membrilor P.E. si repartizarea locurilor intre statele membre, astfel cum au fost fixate prin Actul din 20 septembrie 1976 au fost succesiv modificate prin actele de aderare ale Greciei, Spaniei si Portugaliei.
Consiliul European de la Bruxelles din 10-11 decembrie 1993, in perspectiva noilor aderari a prevazut ca efectivul P.E. sa se ridice la 639. Datorita renuntarii Norvegiei numarul membrilor a scazut la 626.
Odata cu intrarea celor 10 noi tari membre in Uniune, Parlamentul European care si-a inceput mandatul in 2004 are 731 de membrii.
Membrii P.E. beneficiaza de imunitati si privilegii. In special ei nu pot cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau voturile exprimate in exercitarea functiilor.

Pe durata sesiunilor parlamentarii beneficiaza pe teritoriul national de imunitatile recunoscute parlamentarilor din tarile lor, iar pe teritoriul oricarui stat membru, de scutirea de orice masura de detentie si de orice urmarire judiciara. Imunitatea nu poate fi invocata in caz de flagrant delict si nici nu poate constitui un obstacol in dreptul P.E. de a ridica imunitatea unuia dintre membrii sai.
Durata mandatului este de cinci ani si coincide cu perioada de legislatura a P.E.
Reprezentantii voteaza individual si personal. Ei nu pot fi legati de instructiuni si nici nu pot primi vreun mandat imperativ, ceea ce consacra caracterul reprezentativ al mandatului.
Organizarea si functionarea P.E. sunt cuprinse in linii generale in Regulamentul interior.
P.E. adopta regulamentul sau interior cu majoritatea membrilor care il compun.
Organele de conducere sunt Presedintele si biroul acestuia si care sunt desemnati de P.E. dintre membrii sai.
P.E. tine o sedinta anuala. El se reuneste de plin drept in cea de a doua zi de marti din luna martie. De asemenea, P.E. poate sa se reuneasca in sesiune extraordinara la cererea majoritatii membrilor sai, a Consiliului si a Comisiei.
P.E. este dotat cu comisii parlamentare, comisii care au un rol esential, pentru ca reunindu-se in intervalul sesiunilor, asigura continuitatea lucrarilor P.E.

Comisiile prevazute de Regulamentul interior sunt :
-comisii permanente – in numar de 20, atributiile lor sunt fixate de regulament. Membrii comisiilor permanente sunt alesi in cursul primei perioade a sesiunii P.E. nou ales si, apoi la sfarsitul unei perioade de 2,5 ani ;
-comisii temporare – mandatul lor este in principiu de maximum 12 luni. Componenta, mandatul si atributiile acestor comisii sunt fixate prin deciziile pe care le instituie.
In regulamentul interior mai sunt prevazute si comisii parlamentare mixte, cu Parlamentele statelor asociate sau a statelor cu care au fost angajate negocieri in vederea aderarii.
O alta caracteristica a Organizarii P.E. consta in faptul ca deputatii sunt grupati nu pe nationalitate ci pe grupuri politice, in functie de afinitatile politice.
Grupurile se constituie prin remiterea unei Declaratii Presedintelui P.E. cuprinzand denumirea grupului, semnaturile membrilor sai si componenta biroului. Aceasta Declaratie este publicata in J.O.C.E.

Atributiile Parlamentului European :
- are un rol consultativ in procesul elaborarii actelor comunitare;
- emite avize conforme referitoare la incheierea acordurilor internationale;
- exercita un control politic asupra Consiliului si al Comisiei;
- intervine in procedura de desemnare a membrilor Comisiei;
- se bucura de drept de initiativa, putand cere Comisiei sa prezinte propuneri;
- are o putere de codecizie legislativa in domeniul bugetar si in alte domenii expres prevazute de tratate;
- are dreptul de a examina petitiile care ii sunt adresate;
- numeste si destituie pe mediatorul european.

2. Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta statele membre individuale;

Organizare:
In conformitate cu art. 2 din Actul Unic European, Consiliul European reuneste sefii de state sau de guverne ai statelor membre si presedintele Comisiei Europene . Ei trebuie asistati de ministrii de externe si de un membru al Comisiei. Uneori, cand sunt decise chestiuni legate de Uniunea Economica si Monetara (UEM), participa si ministrii de Finante ai statelor membre, acestia putand chiar inlocui ministrii de Externe. Atunci cand ministrii de Externe nu pot participa, locul lor este luat de un secretar de stat si, in cazuri rare, de reprezentantii permanenti ai statelor pe langa Uniunea Europeana (membrii COREPER).
Tratatele comunitare nu reglementeaza conditiile de functionare a acestei institutii.
Consiliul European se intruneste pe durata a doua zile, desi pot sa existe si exceptii, precum s-a intamplat in decembrie 2000 la Nisa, cand reuniunea a durat 4 zile.

Atributii:

Rolul principal al Consiliului european este redat de articolul 4 al Tratatului de la Maastricht in care se arata: „Consiliul European va furniza Uniunii imboldurile politice necesare dezvoltarii si va trasa liniile directoare generale si politice in acest sens" .
Competentele Consiliului european sunt destul de greu de definit. In acest sens se apreciaza ca el are un rol dublu: de decizie si de directionare. Competentele originale ale Consiliului, asa cum au fost definite prin Comunicatul Final al reuniunii sefilor de state si de guverne de la Paris din 9-10 decembrie 1974 si Declaratia Solemna asupra Uniunii Europene de la Stuttgart din 19 iunie 1983, sunt :
- impulsionarea si relansarea politicilor comunitare generale;
- orientarea constructiei europene prin stabilirea liniilor directoare de ordin politic general;
- coordonarea politicilor comunitare;
- definirea noilor sectoare de activitate.

3. Comisia Europeana, care reprezinta interesele Uniunii ca un tot unitar.

Organizare:
Numarul de membrii ai Comisiei Europene este de 27, fiecare comisar european reprezentand cate o tara membra. Ea este condusa de un presedinte si are mai multi vicepresedinti.
Modul in care este ales Presedintele Comisiei si membrii ei, conform reglementarilor Tratatului de la Nisa, este urmatorul:
„Art. 214(2). Consiliul, reunit in prezenta sefilor de stat si de guvern, hotarand printr-o majoritate calificata, va numi persoana pe care intentioneaza sa o numeasca Presedinte al Comisiei Europene; nominalizarea trebuie sa fie aprobata de Parlamentul European.
Consiliul, hotarand prin majoritate calificata si prin acordul comun cu Presedintele nominalizat, va adopta lista cu celelalte persoane pe care intentioneaza sa le numeasca ca membrii ai Comisiei, in concordanta cu propunerile facute de catre fiecare stat membru.
Presedintele si ceilalti membrii ai Comisei astfel nominalizati, in bloc, vor fi supusi votului de aprobare al Parlamentului European. Dupa aprobarea de catre Parlamentul European, Presedintele si ceilalti membrii ai Comisiei vor fi investiti de catre Consiliu care va hotari prin majoritate calificata.”

Tot referitor la Comisie se arata ca actualul art. 215 TCE va fi inlocuit cu:
„Art. 215. Cu exceptia reinnoirilor obisnuite sau din cauza de deces, functia membrilor Comisiei inceteaza in mod individual prin demisie voluntara sau din oficiu.
Membrul demisionar sau decedat este inlocuit pentru perioada ramasa din mandat de catre un nou membru numit de Consiliu, care hotaraste cu majoritate calificata.
Consiliul poate, hotarand prin vot unanim, sa decida sa nu se mai produca inlocuirea. In eventualitatea unei demisii voluntare sau din oficiu, Presedintele este inlocuit pentru durata ramasa din mandat. Procedura prezentata la 214(2)este aplicabila pentru inlocuirea Presedintelui.
In afara cazului demisiei din oficiu reglementata de art. 216 membrii Comisiei vor ramane in functie pana cand vor fi inlocuiti, sau pana cand Consiliul va decide ca nu este cazul ca inlocuirea sa aiba loc.”

Articolul 217 din TCE va fi inlocuit de noul articol 217, care prevede urmatoarele:
„1. Comisia va lucra respectand orientarile politice definite de Presedintele ei, care va decide asupra organizarii sale interne, pentru a asigura functionarea ei coerenta, eficienta si pe baza de colegialitate.
2. Responsabilitatile care incumba asupra Comisiei vor trebui structurate si alocate intre membrii Comisiei de catre Presedintele ei. Acesta poate realoca aceste responsabilitati in timpul mandatului comisiei. Membrii Comisiei trebuie sa duca la indeplinire responsabilitatile care le-au fost insarcinate de catre Presedinte, sub autoritatea acestuia.
3. Dupa obtinerea aprobarii Colegiului, Presedintele va numi vicepresedinti din randul membrilor Comisiei
4. Un membru al Comisiei trebuie sa demisioneze la cererea Presedintelui, dupa obtinerea de catre acesta a aprobarii Colegiului”.
Articolul 4 al Protocolului asupra extinderii Uniunii Europene statueaza:
„1. De la 1 ianuarie 2005 si cu efect din momentul cand prima Comisie de dupa aceasta data isi va incepe mandatul, art. 213(1) Tratatul instituind Comunitatea Europeana si art. 126(1) al Tratatului instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice vor fi inlocuite de catre urmatoarele:
«1. Membrii Comisie vor fi alesi pe baza competentei lor generale si care ofera toate garantiile de independenta.
Comisia trebuie sa includa cate un cetatean al fiecarui stat membru.
Numarul membrilor Comisie poate fi schimbat de Consiliu printr-un vot unanim.»
2. Cand Uniunea va consta din 27 de state membre, art. 213(1) din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si art. 126(1) al Tratatului instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice vor fi inlocuite de catre urmatorul:
«1. Membrii Comisie vor fi alesi pe baza competentei lor generale si care ofera toate garantiile de independenta.
Numarul membrilor Comisiei este mai mic decat numarul statelor membre. Membrii Comisiei sunt alesi pe baza unui sistem rotativ intemeiat pe principiul egalitatii, aranjamentele necesare fiind adoptate de Consiliu prin vot unanim.
Numarul membrilor Comisiei este stabilit de Consiliu prin vot unanim».
Acest amendament se va aplica de la data de la care isi incepe mandatul prima Comisie de dupa aderarea celui de-al douazeci si saptelea stat membru.
3. Consiliul, hotarand in unanimitate, dupa semnarea tratatului de aderare de catre cel de-al douazeci si saptelea stat al Uniunii, va adopta:
- numarul de membrii ai Comisiei;
- implementarea aranjamentelor pentru un sistem rotativ bazat pe principiul egalitatii, continand toate criteriile si regulile necesare pentru determinarea compozitiei colegiilor succesive in mod automat pe baza urmatoarelor principii:
a) Statele membre vor fi tratate strict pe picior de egalitate cu privire la succesiunea si timpul petrecut de cetatenii lor ca membrii ai Comisiei, in consecinta, diferenta dintre numarul total de perioade in functie detinute de cetatenii a oricaror doua state membre sa nu poata fi mai mare de una;
b) referitor la punctul (a), fiecare colegiu succesiv trebuie sa fie compus in asa fel incat sa reflecte in mod satisfacator aria demografica si geografica a tuturor statelor membre ale Uniunii.
4. Orice stat care adera la Uniune are dreptul, la momentul adeziunii sale, sa aiba unul din cetatenii sai ca membru al Comisiei, pana la aplicarea paragrafului 2.”.

Acest „triunghi institutional” elaboreaza politicile si legile care se aplica pe intregul teritoriu al UE. In principiu, Comisia propune legi noi, iar Parlamentul si Consiliul le adopta. Comisia si statele membre aplica aceste legi, iar Comisia asigura respectarea lor.

4. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministrii)

Organizare
Consiliului de Ministri este format din ministri delegati de catre guvernele statelor membre. Desi terminologia oficiala nu prevede limite stricte, s-a convenit sa se faca o diferentiere intre denumirile diferitelor reuniuni ale Consiliului, in functie de domeniile specifice abordate.
Consiliul este compus din cate un reprezentant pentru fiecare stat membru.
Tratatul de la Maastricht precizeaza ca reprezentantii statelor sunt la nivel ministerial si trebuie sa fie abilitati sa angajeze guvernul tarii pe care o reprezinta.
In cazul in care un membru al Consiliului nu poate participa la reuniunea Consiliului, el poate fi reprezentat de un functionar national de rang inalt, de reprezentantul permanent sau de adjunctul acestuia (reprezentantul permanent este ambasadorul tarii respective la UE). Functionarul respectiv poate lua parte la dezbaterile din Consiliu insa nu are drept de vot, acesta putand fi delegat doar unui alt membru al Consiliului.
De la 1 ianuarie 2007, Consiliul este compus din 27 de membrii.
Atributii:
Conform art. 202 din Tratatul privind Uniunea Europeana:
"Pentru asigurarea realizarii obiectivelor fixate de prezentul tratat si in conditiile prevazute de acesta, Consiliul:
- asigura coordonarea politicilor economice generale ale statelor membre;
- dispune de puterea de decizie;
- prin actele pe care le adopta, confera Comisiei atributiile de executare a normelor stabilite de Consiliu. Consiliul poate supune exercitiul acestor atributii unor modalitati. De asemenea, in anumite cazuri specifice, el isi poate rezerva dreptul de a exercita direct atributii de executare. Modalitatile susmentionate trebuie sa corespunda principiilor si normelor stabilite in prealabil de Consiliu, hotarand in unanimitate, la propunerea Comisiei si cu avizul prealabil al Parlamentului European."

5. Curtea de Justitie este arbitrul final in litigiile din domeniul dreptului european.

Organizare
Curtea este compusa din judecatori si avocati generali. In prezent, ea este compusa din 27 de judecatori si 8 avocati generali. In decembrie 2008 erau urmatorii judecatori:
- Vassilios Skouris;
- Peter Jann;
- Antonio Tizzano;
- José Narciso da Cunha Rodrigues;
- Christiaan Willem Anton Timmermans;
- Allan Rosas;
- Rosario Silva de Lapuerta;
- Koen Lenaerts;
- Konrad Hermann Theodor Schiemann;
- Jerzy Makarczyk;
- Pranas Kuris;
- Endre Juhász;
- George Arestis;
- Anthony Borg Barthet U.O.M.;
- Marko Ilešic;
- Jirí Malenovský;
- Ján Klucka;
- Uno Lõhmus;
- Egils Levits;
- Aindrias Ó Caoimh;
- Lars Bay Larsen;
- Pernilla Lindh;
- Jean-Claude Bonichot;
- Thomas von Danwitz;
- Alexander Arabadjiev;
- Camelia Toader;
- Jean-Jacques Kasel.
Judecatorii desemneaza dintre ei, prin vot secret, pe presedintele Curtii de Justitie pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit.
Potrivit art. 8 din C. proc. presedintele conduce activitatea jurisdictionala si administratia CJE.
In virtutea acestei functii presedintele conduce procedura orala sau dezbaterile, respectiv deliberarile plenului. El numeste de fiecare data „judecatorul raportor" pentru fiecare caz in parte, fara ca el insusi sa exercite vreodata functia de judecator raportor .
In schimb presedintele decide singur de fiecare data cand se solicita eliberarea unor „ordonante presedintiale" (art. 36 din Statut).
Presedintele este competent pentru administrarea generala a CJE si ii revine sarcina de a fixa termenele de judecata.
Atributii
Principalele atributii ale Curtii de Justitie sunt:
- controlul legalitatii actelor institutiilor;
- controlul respectarii de catre statele membre a obligatiilor care le sunt impuse de catre tratate;
- interpretarea regulilor comunitare si negocierea validitatii actelor institutiilor.

6. Curtea de Conturi controleaza modul de finantare a activitatilor Uniunii.

Organizare
Curtea de Conturi este un organ colegial compus din 27 de membri. Ei trebuie sa fie alesi dintre personalitatile care apartin sau au apartinut in tarile lor institutiilor de control extern sau care poseda o calificare deosebita pentru aceasta functie si trebuie sa prezinte toate garantiile de independenta. Ei sunt numiti de catre Consiliul Uniunii Europene pentru o perioada de 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului lor.
Parlamentul este consultat cu privire la candidatii la statutul de membru, acestia trebuind sa prezinte declaratii in fata comisiei competente a Parlamentului si sa raspunda la intrebarile care li se pun.
Membrii Curtii de conturi se bucura de acelasi statut ca si membrii Curtii europene de justitie.
Curtea de conturi este condusa de un presedinte ales de catre membrii curtii pentru o perioada de trei ani . Mandatul de presedinte este reinnoibil.
Atributii
Curtea de Conturi examineaza conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor Comunitatii. De asemenea, examineaza conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor oricarui organism creat de Comunitate, in masura in care actul fondator nu exclude acest control.
Orice document sau orice informatie, necesare pentru indeplinirea misiunii Curtii de Conturi, ii sunt comunicate, la cerere, de celelalte institutii ale Comunitatii si de institutiile de control nationale sau, daca acestea nu dispun de competentele necesare, de serviciile nationale competente.
Asista Parlamentul European si Consiliul in exercitarea functiei lor de control privind executarea bugetului.

Puterile si responsabilitatile institutiilor UE, precum si normele si procedurile pe care trebuie sa le urmeze sunt prevazute in Tratatele care stau la baza UE. Tratatele sunt aprobate de presedintii si prim-ministrii tuturor tarilor UE si sunt ratificate ulterior de parlamentele acestora din urma.

Mai exista cateva institutii care indeplinesc un rol esential in functionarea UE:

  • Comitetul Economic si Social European reprezinta actorii economici si sociali din societatea civila organizata, precum angajatorii si angajatii, sindicatele si organizatiile de consumatori;
  • Comitetul Regiunilor reprezinta autoritatile regionale si locale;
  • Banca Europeana de Investitii finanteaza investitiile in proiecte de dezvoltare economica in interiorul si in exteriorul UE si sustine micile intreprinderi prin Fondul European de Investitii;
  • Banca Centrala Europeana este responsabila de politica monetara europeana;
  • Ombudsmanul European investigheaza plangerile privind administrarea defectuoasa inaintate impotriva institutiilor si organismelor UE;
  • Controlorul European pentru Protectia Datelor asigura protectia datelor cu caracter personal ale cetatenilor.