Navigare rapida pe judete

Urmareste ultimele primarii inscrise

Loc. Stangaceaua - Jud. Mehedinti
Loc. Grozesti - Jud. Mehedinti
Loc. Barbatesti - Jud. Gorj
Loc. Vladimir - Jud. Gorj
Loc. Aninoasa - Jud. Gorj
Loc. Turburea - Jud. Gorj
Loc. Stoina - Jud. Gorj
Loc. Danciulesti - Jud. Gorj
Loc. Tantareni - Jud. Gorj
Loc. Stejari - Jud. Gorj
Loc. Cruset - Jud. Gorj
Loc. Goicea - Jud. Dolj
Loc. Bistret - Jud. Dolj
Loc. Birca - Jud. Dolj
Loc. Urzicuta - Jud. Dolj
Loc. Giurgita - Jud. Dolj
Loc. Tuglui - Jud. Dolj
Loc. Cerat - Jud. Dolj
Loc. Calopar - Jud. Dolj
Loc. Malu Mare - Jud. Dolj
Loc. Draghiceni - Jud. Olt
Loc. Radovan - Jud. Dolj
Loc. Vartop - Jud. Dolj
Loc. Bucovat - Jud. Dolj
Loc. Gangiova - Jud. Dolj
Loc. Intorsura - Jud. Dolj
Loc. Varvoru de Jos - Jud. Dolj
Loc. Silistea Crucii - Jud. Dolj
Loc. Vela - Jud. Dolj
Loc. Brastavatu - Jud. Olt
Loc. Orlea - Jud. Olt
Loc. Coteana - Jud. Olt
Loc. Otesani - Jud. Valcea
Loc. Dragoesti - Jud. Valcea
Loc. Gircov - Jud. Olt
Loc. Deveselu - Jud. Olt
Loc. Vadastrita - Jud. Olt
Loc. Stefan cel Mare - Jud. Olt
Loc. Radomiresti - Jud. Olt
Loc. Grojdibodu - Jud. Olt
Loc. Draganesti de Olt - Jud. Olt
Loc. Sopot - Jud. Dolj
Loc. Secu - Jud. Dolj
Loc. Melinesti - Jud. Dolj
Loc. Goiesti - Jud. Dolj
Loc. Dragotesti - Jud. Dolj
Loc. Bralostita - Jud. Dolj
Loc. Simnicu de Sus - Jud. Dolj
Loc. Scaiesti - Jud. Dolj
Loc. Farcas - Jud. Dolj
Loc. Grecesti - Jud. Dolj
Loc. Cernatesti - Jud. Dolj
Loc. Argetoaia - Jud. Dolj
Loc. Voineasa - Jud. Olt
Loc. Ganeasa - Jud. Olt
Loc. Gradinari - Jud. Olt
Loc. Dobretu - Jud. Olt
Loc. Carlogani - Jud. Olt
Loc. Barza - Jud. Olt
Loc. Stoicanesti - Jud. Olt
parteneri primariaonline
partener primariaonline

Proiecte Europene

Evaluarea proiectului SAPARD

PNDR -- FEADR

1. Indrumar practic  (1.2 B1)

  • CUM PRIMESC FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU INVESTIŢII PRIVATE?  [vezi document atasat]
  • CUM PRIMESC FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU INVESTIŢII PUBLICE?  [vezi document atasat]
  • CUM SE PRIMESC PLĂŢI LA HECTAR PENTRU ZONE DEFAVORIZATE ŞI PENTRU AGRO-MEDIU  [vezi document atasat]

2. Ghidul Solicitantului
[ vezi detalii ]

3. Situatia proiectelor depuse
[ vezi detalii ]

 

Planul national strategic de dezvoltare rurala

Glosar termeni

- Abordare „bottom up” (de jos n sus)
- Activitatile de control
- Animator
- APDRP
- APIA
- Autoritatea de Audit
- Autoritatea Competenta
- Axa
- Beneficiar
- Cadru comun de monitorizare si evaluare
- Caiet de sarcini
- Cerere de plata
- Cheltuiala publica
- CoCo
- COSO
- Conformitate
- Contract de achizitie
- Contract de finantare
- Controlul implementarii PNDR
- Cooperare inter-teritoriala
- Cooperare transnationala
- CRPDRP
- DADR
- DGDR-AM
- Document de plata
- Dosar administrativ pentru cererile de plata al beneficiarului
- Dosarul cererii de plata
- Evaluarea riscurilor
- FEADR
- Fisa de lichidare
- GAL = Grup de Actiune Locala
- Gospodarie agro-turistica
- Gospodarii de subzistenta
- Informarea si raportarea
- ntreprinderi mici
- ntreprinderi mijlocii
- LEADER
- MAPDR
- Masura
- Mediul de control
- Microntreprinderi
- Monitorizarea si actiunile corective
- Networking = interconectare
- Obiectivul de «convergenta»
- Oferta
- OJPDRP
- Operatiune
- PNDR
- Programare
- Proiect tehnic
- RADAR
- Regiune
- Retea nationala de dezvoltare rurala
- Strategie de dezvoltare locala

Abordare „bottom up” (de jos n sus) - Participarea activa a populatiei locale n procesul de planificare, luare a deciziilor si implementare a strategiilor necesare dezvoltarii zonei.

Activitatile de control se focalizeaza asupra documentarii procedurilor, a continuitatii operatiunilor, a separarii atributiilor, a monitorizarii activitatilor, precum si nregistrarea abaterilor de procedura.

Animator - Persoana care identifica problemele din spatiul rural, propune solutii pentru rezolvarea lor, promoveaza oportunitati de finantare.

APDRP– Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit este institutia  publica avnd personalitate juridica si urmatoarele atributii:

  • implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD
  • implementarea tehnica si financiara a unor masuri de dezvoltare rurala finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
  • activitati de implementare financiara a masurilor finantate din Fondul European pentru Pescuit (FEP).

APIA – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura; ndeplineste functia de agentie de plati pentru masurile de sprijin pe suprafata din Axa 2.

Autoritatea de Audit – Organism din cadrul Curtii de Conturi a Romniei pentru fondurile acordate Romniei de Uniunea Europeana prin Programele ISPA si SAPARD si pentru fondurile ce vor fi acordate in perioada post-aderare; ndeplineste functia de Organism de Certificare.

Autoritatea Competenta – Organism din cadrul MAPDR, responsabil cu acreditarea agentiilor de plati.

Axa - un grup coerent de masuri cu obiective specifice care rezulta direct din punerea n aplicare a acestora si contribuie la realizarea unuia sau a mai multor obiective;

Beneficiar - persoana fizica sau juridica privata, care in urma selectiei cererii sale de finantare, a semnat cu agentia de plati (autoritate contractanta) un contract de finantare pentru realizarea unui proiect conform programului. Beneficiarul devine la rndul sau "autoritate contractanta" in cadrul contractelor de achizitii ce le va ncheia cu furnizorii de servicii, bunuri sau lucrari necesare realizarii proiectului finantat prin Program.

Cadru comun de monitorizare si evaluare - o abordare generala elaborata de catre Comisie si statele membre, care defineste un numar limitat de indicatori comuni privind situatia initiala, precum si executia financiara, realizarea, rezultatele si impactul programelor;

Caiet de sarcini - documentatie scrisa a proiectului tehnic, in care sunt detaliate lucrarile prevazute a se executa pe obiective, obiecte si categorii de lucrari ale investitiei; cu precizarile referitoare la cantitate, calitate si solutiile tehnice, precum si a tehnologiei utilizate;

Cerere de plata - document scris prin care un beneficiar al finantarii unui proiect solicita autoritatii contractante, rambursarea grantului de co-finantare publica aferent cheltuielilor eligibile efectuate pana la un anumit moment dat;

Cheltuiala publica - orice contributie publica la finantarea operatiunilor care provine din bugetul de stat, al colectivitatilor teritoriale sau al Comunitatilor Europene si orice cheltuiala similara. Orice contributie la finantarea operatiunilor care provine din bugetul unor organisme de drept public sau al unor asociatii formate dintr-una sau mai multe colectivitati teritoriale sau organisme de drept public n sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii este considerata contributie publica;

CoCo (Company Owned. Company Operated ) –  sistem de control din cadrul DGDR AM (Detinuta de Companie, Operata de Companie);

COSO (the Committe of Sponsoring Organizations) - sistem de control intern din cadrul APDRP

Conformitate – etapa de verificare a existentei tuturor documentelor justificative depuse de beneficiar;

Contract de achizitie - document realizat in forma scrisa prin care intre "beneficiar: (autoritate contractanta) si un ofertant selectat (contractant) se stabilesc de comun acord obiectul, conditiile, termenele si raspunderile partilor asupra obiectului contractului, asigurat de furnizor. In functie de obiectul contractului de achizitie acestea pot fi:
- contract de livrare: obiectul fiind livrarea unuia sau mai multor bunuri sau produse;
- contract de servicii: obiectul este prestarea unuia sau mai multor servicii;
- contract de lucrari: obiectul este executarea uneia sau mai multor lucrari de constructii;

Contract de finantare - document realizat in forma scrisa prin care intre "autoritatea contractanta" (APDRP/APIA) si "beneficiar" se stabilesc de comun acord obiectul, conditiile, termenele si raspunderile partilor in legatura cu finantarea unui proiect;

Prin controlul implementarii PNDR, Autoritatea de Management urmareste sustinerea si sprijinirea managementului Agentiilor de Plati pentru aplicarea corecta, conforma si efectiva a Programului att in sectorul privat cat si in sectorul public in conformitate cu cerintele specifice acquis-ului comunitar si a legislatiei nationale;

Cooperare inter-teritoriala - Cooperare realizata ntre GAL-uri/ parteneriate din acelasi stat;

Cooperare transnationala - Cooperare ntre GAL-uri/parteneriate din state diferite;

CRPDRP – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;

DADR – Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (judeteana si a Municipiului Bucuresti);

DGDR-AM - Directia Generala Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – ndeplineste functia de Autoritate de Management pentru Planul National de Dezvoltare Rurala;

Document de plata – ordin de plata, dispozitie de plata externa, bilete la ordin, acreditive externe etc;

Dosar administrativ pentru cererile de plata al beneficiarului -  cuprinde dosarele cererilor de plata primite de la acelasi  beneficiar (pentru toate transele) si toate documentele elaborate pentru acestea de APDRP/APIA (fisele de verificare, scrisorile si notificarile, alte formulare si informatii suplimentare);

Dosarul cererii de plata - ntreaga documentatie prezentata de un beneficiar al finantarii unui proiect si care pe lnga cererea de plata cuprinde si documentatia administrativa, tehnica si financiara justificativa a cheltuielilor pentru care se solicita rambursarea grantului de co-finantare publica;

Evaluarea riscurilor - nsumeaza problematica legata de riscurile asumate n ceea ce priveste finantarea proiectelor;

FEADR – Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;

Fisa de lichidare - document de inregistrare si evidenta a sumelor eligibile preautorizate pentru rambursare beneficiarului in conformitate cu prevederile contractului de finantare;

GAL = Grup de Actiune Locala - Parteneriate locale constituite din diversi reprezentanti ai sectoarelor privat, public, societatii civile;

Gospodarie agro-turistica – structuri de primire pentru gazduire si servirea mesei , functionnd in cadrul gospodariilor rurale care asigura alimentatia turistilor cu produse proaspete din surse proprii si locale;

Gospodarii de subzistentagospodariile care produc doar pentru propriul consum;

Informarea si raportarea -  cuprinde problematica privind crearea unui sistem informational adecvat si a unui sistem de raportare a tuturor activitatilor;

ntreprinderi mici – au ntre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pna la 10 milioane de euro, echivalent n lei;

ntreprinderi mijlocii - au ntre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pna la 50 milioane de euro, echivalent n lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul n lei a 43 milioane de euro;

LEADER - Axa n cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca urmare a implementarii strategiilor  elaborate de GAL
(provine din limba franceza: Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale - Legaturi ntre Actiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) ;

MAPDR – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

Masura - un ansamblu de operatiuni care contribuie la punerea n aplicare a unei axe;

Mediul de control grupeaza problemele legate de organizarea interna, managementul resurselor umane, etica, deontologie si integritate a personalului;

Microntreprinderi – au pna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pna la 2 milioane de euro, echivalent n lei;

Monitorizarea si actiunile corective vizeaza att urmarirea activitatilor, ct si verificarea si evaluarea controlului efectuate de directiile cu atributii de control;

Networking = interconectare  - Crearea unei retele n vederea schimbului de experienta si bune practici;

Obiectivul de «convergenta» - obiectivul actiunii pentru statele membre si pentru regiunile cele mai putin dezvoltate n conformitate cu legislatia comunitara care reglementeaza Fondul European de Dezvoltare Regionala (denumit n continuare „FEADER”), Fondul Social European (denumit n continuare „FSE”) si FC pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013.

Oferta - documentatie care pornind de la caietul de sarcini al investitiei aplicand consumurile specifice, preturile si tarifele proprii, este elaborata de un ofertant (contractant concurent sau canditat) si prezentata pentru analiza si adjudecare unei autoritati contractante;

OJPDRP – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;

Operatiune -  un proiect, un contract, un aranjament sau o alta actiune, selectate conform criteriilor stabilite pentru programul de dezvoltare rurala n cauza si puse n aplicare de unul sau mai multi beneficiari pentru a ndeplini obiectivele prevazute la articolul 4;

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, prezinta strategia, obiectivele si activitatile ce urmeaza sa fie finantate in Romnia, pe baza politicii nationale elaborate pentru sustinerea financiara a activitatilor legate de agricultura si dezvoltare rurala;

Programare - procesul de organizare, de luare a deciziilor si de finantare, efectuat n mai multe etape, care urmareste sa puna n aplicare, pe o baza multianuala, actiunea comuna a Comisiei europene si a statelor membre pentru a realiza obiectivele prioritare ale FEADR;

Proiect tehnic - documentatie complexa, cuprinzand piese scrise si piese desenate, tehnice, economice si organizatorice menite sa asigure realizarea investitiei la nivelul parametrilor definiti prin studiul de fezabilitate;

RADAR - metoda de control a implementarii PNDR, de tip (Results, Approach, Deployment, Assessment, Review) prin care Autoritatea de Management urmareste permanent succesul eforturilor de mbunatatire a performantelor programului.

Regiune: unitate teritoriala corespunzatoare nivelului I sau II din Nomenclatorul unitatilor teritoriale de statistica (NUTS 1 si 2) n sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unitatilor teritoriale de statistica (NUTS);

Retea nationala de dezvoltare rurala = Retea formata din reprezentanti ai autoritatilor publice locale/centrale implicate n dezvoltarea rurala, colectivitatilor  locale, institutii, ONG-uri care si desfasoara activitatea n domeniul dezvoltarii locale, Grupuri de Actiune Locala si beneficiari ai programelor sau implicati n realizarea obiectivelor prevazute n masurie de dezvoltare rurala;

Strategie de dezvoltare locala = Set de actiuni realizate de GAL pentru ndeplinirea obiectivelor stabilite ca fiind prioritare n vederea dezvoltarii comunitatilor rurale;